Растителното олио и мазнини се извличат посредством сложни технологични процеси включващи пресоване на слънчогледово семе, сепарация и фино филтриране, рафиниране и екстракция на слънчогледовото масло. Посредством студено пресоване на слънчогледовото семе, без да се използват химикали за извличане на маслото и без и топлинна обработка, се получава студено пресованото масло, известно още и като нерафинирано. Оборудването, което ГЕ Солюшънс предлага на българския пазар, включва най-разнообразни помпи и може да се справи с всички процеси от рафинирането до екстракцията на олиото, както и с преработването на нерафинираното масло в биодизел и хранително масло. Помпите, които са предназначени за производството на олио, мазнини и растителни масла, работят при висока температура и влажност, като най-често те са: центробежни, вакуум, зъбни, винтови, мембранни и дозиращи помпи.

Приложения

Сепарация, рафиниране, екстракция, транспортиране на олио, масла