Услуги

Професионални услуги с добавена стойност

Компанията ни предоставя избор и закупуване на подходящи индустриални помпи и оборудване, както и цялостно консултиране на производствения цикъл на предприятията, с цел оптимизация и подобряване на вашата ефективност  и намаляване на производствените ви разходи.

Фирма ГЕ Солюшънс предоставя професионални услуги в пет направления:

Продажба на широка гама индустриално оборудване: помпи, хомогенизатори, топлообменици, вентили, миксери, филтри
Прочетете повече
Продажба на индустриално оборудване
Продажба на широка гама индустриално оборудване: помпи, хомогенизатори, топлообменици, вентили, миксери, филтри
Прочетете повече
Дизайн и изработка на нестандартно оборудване в различни области на промишлеността.
Прочетете повече
Производство на нестандартно оборудване
Дизайн и изработка на нестандартно оборудване в различни области на промишлеността.
Прочетете повече
Гаранционен и след-гаранционен сервиз на индустриално оборудване: помпи, топлообменици, хомогенизатори, вентили, миксери, филтри и нестандартно
Прочетете повече
Сервизни услуги
Гаранционен и след-гаранционен сервиз на индустриално оборудване: помпи, топлообменици, хомогенизатори, вентили, миксери, филтри и нестандартно
Прочетете повече
Инженеринг, проектиране и изгражване на технологични системи в хранително-вкусовата промишленост
Прочетете повече
Инженеринг
Инженеринг, проектиране и изгражване на технологични системи в хранително-вкусовата промишленост
Прочетете повече
Проектиране и строителство на метални конструкции, производствени и складови помещения
Прочетете повече
Проектиране и строителство
Проектиране и строителство на метални конструкции, производствени и складови помещения
Прочетете повече
Консултиране и управление на проекти, оптимизация на технологични процеси и енергийни разходи
Прочетете повече
Консултиране и управление на проекти
Консултиране и управление на проекти, оптимизация на технологични процеси и енергийни разходи
Прочетете повече

Ние познаваме вашата индустрия и превръщаме проектите ви в реалност.