Услуги

Професионални услуги с добавена стойност

Компанията ни предоставя избор и закупуване на подходящи индустриални помпи и оборудване, както и цялостно консултиране на производствения цикъл на предприятията, с цел оптимизация и подобряване на вашата ефективност  и намаляване на производствените ви разходи.

Фирма ГЕ Солюшънс предоставя професионални услуги в следните направления:

Ние познаваме вашата индустрия и превръщаме проектите ви в реалност.