Производствените и хигиенни изисквания към технологиите и оборудването, което се използва в хранително-вкусовата индустрия за производство на храни са едни от най-сериозните в бранша. Затова оборудването, което ГЕ Солюшънс представлява на българския пазар притежава всички необходими международни сертификати и покрива всички процеси, които се срещнат в производството на храни и напитки. Помпите, които предлагаме за използване в ХВП издържат на висока температура, почистват се лесно и бързо и са изработени от санитарни материали, които са напълно съобразени с това, да не си взаимодействат с прехвърляните храни и напитки и да не ги увреждат по никакъв начин.

Подходящо оборудване за хранителната промишленост са ротационни-лоуб, центробежни, мембранни, вакуум, винтови и дозиращи помпи; миксери, топлообменици, вентили, хомогенизатори, сепаратори

Приложения

Пастьоризация, ферментация, дозиране, разбъркване и миксиране, загряване и охлаждане на храни и течности