При производството на бира и напитки, подобно на хранително-вкусовата промишленост, се налага спазването на най-високи хигиенни стандарти по отношение на качеството и срока на годност на продукцията. Преработването, опаковането и транспортирането на различни течности като бира, плодови сокове, концентрати, захарен сироп, глюкоза и други безалкохолни напитки изисква бързи процеси, с цел запазването на техните хранителни свойства. Затова изборът на качествено и ефективно санитарно оборудване и помпи е изключително важен. За пивоварната индустрия и напитки ГЕ Солюшънс предлага богат избор от ротационни-лоуб, винтови, перисталтични, центробежни, дозиращи и мембранни помпи; вентили, топлообменници, сепаратори, хомогенизатори.

Приложения

Пастьоризация, ферментация, дозиране, разбъркване и миксиране, загряване и охлаждане на течности