SPX Сепаратори


Настоящите и развиващите се нужди на клиентите винаги са на първо място при технологията Seital Separation (SPX). Чрез тясно сътрудничество с нашите клиенти и иновативен подход ние проектираме, разработваме и доставяме най-добрите в класа решения за сепариране в млечната промишленост и пиво производството, които осигуряват превъзходно качество и висок добив при най-добрите възможни конкурентни разходи.
Ние предлагаме следните типове сепаратори:
• Самопочистващ се сепаратор за топло мляко (45 ÷ 55°C) с капацитет от 1200 до 45 000 l/h
• Самопочистващ се сепаратор за студено мляко (> +4°C) с капацитет от 2000 до 10 000 l/h
• Самопочистващ се „чистачка“ за мляко с капацитет от 2500 до 65 000 l/h
• Самопочистваща се бактофуга за мляко с капацитет от 3000 до 45 000 l/h
• Самопочистваща се „чистачка“ за суроватка с капацитет от 2500 до 65 000 l/h
• Самопочистващ се отсметанител за суроватка с капацитет от 2000 до 55 000 l/h
• Сепаратори за бира и пивна мъст с капацитет от 1500 до 53 000 l/h