Производството на мляко и млечни продукти се характеризира с високи изисквания за хигиеничен дизайн и лесно почистване на оборудването. Някои флуиди в млечната индустрия притежават висок визкозитет като топените сирена и различни кремове, което изисква и използването на ротационни-лоуб помпи за по-гъсти течности. Помпите трябва да притежават сертификати за ХВП и да са изработени от висококачествени материали, без резбови съединения или места, които не позволяват лесно почистване. Помпите, които предлагаме на пазара, за произвеждане на мляко и млечни продукти работят при високи обороти за преработка на суровото мляко и при ниски обороти за заквасено и кисело мляко. Нашето портфолио включва центробежни помпи за трансфер на мляко и други флуиди между съдовете, както и мембранни, вакуум, винтови и дозиращи помпи; миксери, топлообменици, вентили, хомогенизатори, сепаратори.

Приложения

Пастьоризация, дозиране, разбъркване и миксиране, загряване и охлаждане на течности