Проектиране и строителство

Проектиране и строителство на метални конструкции, производствени и складови помещения

Проектиране и строителство

Описание

ГЕ Солюшънс предлага проектиране и строителство на помещения и метални конструкции, както и консултиране и изготвяне на процеси за предприятия в ХВП.

Проектиране

Проектиране на производствени и складови помещения.

Технологични процеси

Изготвяне и разработка на технологични процеси в хранително-вкусовата промишленост.

Строителство

Строителни дейности на метални конструкции.