Инженеринг

Инженеринг, проектиране и изгражване на технологични системи в хранително-вкусовата промишленост

Инженеринг

Описание

ГЕ Солюшънс се занимава с проектиране и изгражване на технологични системи в хранително-вкусовата промишленост, като предлага и цялостни инженерингови услуги за предприятията.