Консултиране и управление на проекти

Консултиране и управление на проекти, оптимизация на технологични процеси и енергийни разходи

Консултиране и управление на проекти

Описание

Благодарение на нашия дългогодишен опит и експертиза в продажбата на индустриално оборудване и решения, ГЕ Солюшънс предлага следните услуги:

Консултиране:

  • Компанията извършва цялостно консултиране на производствения цикъл, с цел оптимизация, подобряване на вашата ефективност  и намаляване на производствените разходи.
  • Специализираме в одит и оценка на наличното оборудване, с което разполагате и препоръки за бъдещи технологични подобрения.

Управление на проекти:

Изготвяне на задания, комуникация и контрол на подизпълнители във връзка с изработка и внедряване на стандартно и нестандартно индустриално оборудване.