Високите европейски изисквания към материалите и установените хигиенни стандарти във фармацията налагат нуждата от надеждно, висококачествено и безопасно санитарно оборудване със съответните сертификати. Продуктите, които ГЕ Солюшънс предлага гарантират отсъствието на замърсяване, течове, както и запазване на качествата на продуктите. Оборудването, което предлагаме, също така притежава способност за самопочистване и самоизточване. Хигиенните продукти, които дистрибутира фирмата са сертифицирани и могат да се справят с изпомпване на различни течности с висок или нисък вискозитет, както и такива с чувствителност към срязване. Основните видове помпи, използвани в областта на фармацевтичната индустрия са: дозиращи, центробежни, перисталтични, винтови, вакуум както и ротационни-лоуб помпи; миксери, топлообменици, сепаратори.

Приложения

Дозиране, таблетиране, филмиране, разбъркване и миксиране, загряване и охлаждане, филтрация, транспортиране