Политика на поверителност

Кои сме ние?

Добре дошли на нашият уебсайт: https://gesolutions.bg

ГЕ Солюшънс ЕООД, със седалище в гр. Пазарджик, България, в качеството си на администратор на лични данни носи отговорност за обработването на личната ви информация на настоящия уебсайт. В настоящата Политика за поверителност на ГЕ Солюшънс, „ние” или „нас” се отнася до фирма ГЕ Солюшънс ЕООД.

Молим ви да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, която описва как събираме, съхраняваме и използваме информацията за посетителите на този уебсайт („Лични данни”) и какви са предприетите от нас действия по зачитане правата ви по отношение на вашите лични данни.

Нашата Политика за поверителност е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018г.

Всички промени, изменения, допълнения, съкращения на настоящата Политика за поверителност, ще бъдат публикувани на този уебсайт като съответната нова версия и дата.

Настояща ревизия: 20.05.2019

Защо събираме ваши лични данни ?

Ние събираме лична информация, за да отговорим на вашите запитвания за закупуване на индустриално и санитарно оборудване, сервизни услуги, инженеринг, проектиране и производство на нестандартно оборудване и други продукти и услуги предоставяни от ГЕ Солюшънс.

Ние събираме следната лична информация от ползвателите на нашите продукти и услуги:

 1. Директно чрез уебсайта: име и фамилия, телефон, електронна поща, адрес, име на фирмата;
 2. Посредством Google Analytics и социалните мрежи – данни за трафика и поведението на потребителите;

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна и в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугите, които сте заявили от нас. Вие сте единствен притежател на вашата лична информация.

Използвайки нашите услуги, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от ГЕ Солюшънс, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, която ни предоставяте чрез използването на нашата уеб страница. Тези  условия не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други организации.

Видове лична информация, която ГЕ Солюшънс събира за вас

Информация, която вие ни предоставяте лично и доброволно:

ГЕ Солюшънс събира лична информация, която вие ни предоставяте и която може да включва:

 1. данни за връзка, като например вашите име, наименование на фирма, позиция, адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер;
 2. допълнителна информация за вас, която да ни помогне да научим повече за вас, като например пол, възраст, дата на раждане, националност, професионални организации и регистрационни номера, информация за начина, по който използвате продуктите ни и демографски данни;
 3. коментари, въпроси, запитвания и поръчки, които може да сте отправили;
 4. финансова информация, необходима за обработката на плащания при осъществени от вас покупки, като например данни от кредитната ви карта или данни за сметката ви, или данъчен номер;
 5. данни за вход, включително, ако е приложимо, информация за профили в социални медии за целите на влизането в платформата ни; и
 6. информация относно предпочитанията ви, като например предпочитани методи за комуникация и типове продукти, от които се интересувате.

Информация, която се събира автоматично от устройството ви

Информация за устройството и браузъра.

ГЕ Солюшънс  може да събира техническа информация за устройството ви, като например тип устройство, вид браузър, IP адрес, операционна система и идентификационен номер на устройството. ГЕ Солюшънс събира тази информация автоматично от устройството и уеб браузъра ви посредством „бисквитки“ и подобни технологии.

Информация за това как комуникирате с нас.

ГЕ Солюшънс  може да събира техническа информация за начина, по който използвате уебсайта на ГЕ Солюшънс, както и за начина, по който взаимодействате с онлайн рекламите и промоциите ни, като например разгледано или изтеглено съдържание, използвани функции, връзки, върху които сте щракнали, промоционални имейли от ГЕ Солюшънс , които сте отворили и датите и часовете на комуникация. ГЕ Солюшънс събира тази информация чрез „бисквитки“ или подобни технологии.

Информация за местоположението.

ГЕ Солюшънс може да събира информация за местоположението, включително точна информация за местоположението в реално време от устройството ви и неточна информация за местоположението, извлечена например от вашия IP адрес или пощенски код. Приложенията на ГЕ Солюшънс нямат достъп до точна информация в реално време от устройството ви, освен ако не предоставите разрешение за това.

„Бисквитки“ и подобни технологии:

„Бисквитките“ представляват файлове с информация, които се съхраняват на компютъра ви при посещение на даден уебсайт. „Бисквитките“ спомагат за подобряване на потребителското ви изживяване и запазват направените от вас настройки на браузъра.

Как ГЕ Солюшънс използва личната ви информация

ГЕ Солюшънс може да използва личната ви информация за следните цели:

 1. развитие и управление на взаимоотношенията ни с вас и нашите бизнес партньори; Това може да включва: (i) предоставяне на услуги или извършване на сделки, заявени от вас или нашите бизнес партньори; (ii) предоставяне на информация относно продуктите, услугите, сделките и рекламите на ГЕ Солюшънс , от които може да се интересувате; (iii) предоставяне на по-последователно взаимодействие с ГЕ Солюшънс  за вас и нашите бизнес партньори, включително като научаваме повече за вас и начините, по които използвате и взаимодействате с уебсайта, продуктите и услугите на ГЕ Солюшънс; и (iv) планиране, управление и изпълнение на договорните ни взаимоотношения с нашите бизнес партньори.
 2. комуникация с вас или дружеството ви. Това може да включва: (i) предоставяне на информация относно продуктите, услугите и промоционалните дейности на ГЕ Солюшънс , които биха могли да представляват интерес за вас или дружеството ви; (ii) предоставяне на информация относно важни продукти, услуги или сделки на ГЕ Солюшънс , включително например ценова информация, технически данни, доставка или информация за продуктите, гаранциите или изтегляне на дадени продукти от пазара или информация за подобрения в нашите продукти или услуги; (iii) отговори на ваши въпроси или запитвания, включително запитвания за обслужване на клиенти; и (iv) покани за участие в проучвания за удовлетвореността на клиентите, пазарни проучвания или предоставяне на данни за резултатите от такива.
 3. предоставяне и подобряване на нашия уебсайт, продукти и услуги; Това може да включва: (i) тяхното персонализиране спрямо предпочитанията или интересите ви с цел да ги направим по-съвместими с технологиите, които ползвате или за да улесним по друг начин работата с тях; (ii) поддръжка на сигурността или защитата им; и (iii) разработката на нови уебсайт, продукти и услуги на ГЕ Солюшънс.

ГЕ Солюшънс  може да използва личната ви информация и за други цели, които отговарят на контекста, в който е събрана тя, или с ваше съгласие.

Кога ГЕ Солюшънс може да споделя личната ви информация:

Кога ГЕ Солюшънс може да споделя личната ви информация:

ГЕ Солюшънс няма да разкрива личните ви данни и информация при никакви обстоятелства, освен в случаите, описани по-долу:

 1. споделяне на личната ви информация с трети страни, които извършат помощни услуги за ГЕ Солюшънс и които ще използват информацията ви само за извършване на тези услуги, при спазване на настоящата Политика за поверителност и всички приложими закони за неприкосновеност на личния ви живот и защита на личните ви данни.
 2. споделяне личната ви информация с трети страни, наши бизнес партньори (инженерингови компании, международни производители на оборудване), за да предоставят продукти и услуги на наши клиенти. В такива случаи бизнес партньорите ни ще използват информацията ви при спазване на настоящата Политика за поверителност и всички приложими закони за неприкосновеност на личния ви живот и защита на личните ви данни.
 3. споделяне на личната ви информация с трети страни, във връзка с продажбата, покупката, сливането, преустройството, ликвидацията или прекратяването на дейността на ГЕ Солюшънс. Ако възникне такова събитие, ние ще предприемем законосъобразни действия за защита на личната ви информация.
 4. споделяне на ваша информация с ваше позволение и при поискване от ваша страна.

Право на коригиране на вашите данни: 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. За тази цел ни изпратете имейл на office@gesolutions.bg

Право на изтриване: 

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от ГЕ Солюшънс по всяко време, освен в следните ситуации:

 1. В момента сте в процес на комуникация с нас по разрешаването на даден въпрос;
 2. имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена;
 3. имате неуреден дълг към ГЕ Солюшънс, независимо от начина на плащане

Служител по защита на личните данни:

Определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на office@gesolutions.bg и да напишете “Лични данни” като заглавие на имейла.