Козметична индустрия
Производството на козметика е свързано със строги изисквания за хигиена на процесите, което изисква и подходящо санитарно оборудване. ГЕ Солюшънс е представител на водещи марки,…
Фармацевтична индустрия
Високите европейски изисквания към материалите и установените хигиенни стандарти във фармацията налагат нуждата от надеждно, висококачествено и безопасно санитарно оборудване със съответните сертификати. Продуктите, които…
Минна индустрия
Минната индустрия се характеризира с едни от най-трудните процеси, което предполага и най-сериозните изисквания за качество и надеждност пред оборудването, което ще се използва. Помпите,…
Млечна промишленост
Производството на мляко и млечни продукти се характеризира с високи изисквания за хигиеничен дизайн и лесно почистване на оборудването. Някои флуиди в млечната индустрия притежават…
Сладкарска индустрия
Като част от хранително-вкусовата индустрия, където хигиената на всички процеси е приоритет, в сладкарската промишленост също се залага на санитарното оборудване, произведено от неръждаема стомана…