Вертикални центрообежни помпи


Вертикални центробежни едностъпални помпи, (производни по дизайн съгласно ISO2858). Максималната дължина на вала е 5 m. Стандартна конструкция за скорости на въртене до 2900 об/мин. Нагнетателната тръба винаги е отделена от опорната. Радиалните лагери обикновено се смазват с изпомпвана течност, ако тя е напълно изчистена от суспендирани абразивни частици. Когато се работи със специални течности или високи налягания, на вала може да се монтира уплътнителен пръстен или механично уплътнение. В тези случаи уплътненията се промиват с обработваната течност и за радиалните лагери е предвидено принудително смазване. Ако изпомпваната течност е леко абразивна, радиалните лагери могат да бъдат смазвани чрез чисти течности от външен източник.

КОНСТРУКЦИЯ

Независим опорен лагер, втулкови лагери, смазвани от изпомпваната течност, странична изпускателна колона.
Механично уплътнение обикновено не се изисква.
Максимална дължина на вала 5000 mm.

Линия SMV

Отворено работно колело, подходящо за течности, съдържащи твърди суспензии. Лагерите са разположени в опората на двигателя и не са в контакт с изпомпваната течност.
Валът е проектиран за максимална дължина до 1500 мм при 1450 об/мин и до 1200 мм при 2900 об/мин.