Сухи пластинчати ротационни вакуум помпи

СЕРИЯ: AVPS


Сухи (безмаслени) ротационни вакуумни помпи от серията AVPS, са предназначени за изпомпване на чист въздух, инертни газове, изпарения и парогазови смеси, които не засягат материалите на конструкцията на помпите. Проектирани да работят напълно сухи без периодична поддръжка. Може да се използва като вакуумни помпи, като компресори, или за производство на вакуум и налягане едновременно като уред за засмукване / налягане. Доставя се с трифазни и монофазни ел. двигатели.

 

Сухите помпи не използват масло за смазване на движещи се части и уплътнения. Това гарантира пълната липса на масло на изхода на помпа, няма нужда да се следи нивото и свойствата на маслото. Опростена  конструкция (без система за циркулация на маслото) позволява производството на безмаслени помпи на цена, по-ниска от тази на маслените помпи.

 

Основни приложения

Сухите пластинчати ротационни вакуум помпи са широко използвани в лабораторната практика, както и в химическата, металургичната, електрическата и други индустрии. В металургията, химията и нефтохимията, строителната техника, селското стопанство, както и в инсталациите за транспортиране на насипни материали, сушене на бетонови покрития, доилни машини, както и във вакуумни системи за общо ползване.

 

Технически спецификации

Производителност: от 3.5 до 45 m3/h

Ниво на вакуум: 150 mbar

Налягане: от 640 до 1050 mbar

Инсталирана мощност на ел. двигателя: 0,25 до 1.5 kW