Статични и динамични миксери


TM

Нискобюджетни елементи за турбулентен режим.


BM

Приложение за газове/течност или преходни режими.


VM

За смесване на вискозен продукт, ламинарен режим.


HY

Хигиенни елементи, за приложение в хранително-вкусовата промишленост.