СЕРИЯ X


Основната употреба на помпите от серия X е в хранително-вкусовата промишленост. Помпите от серия „X“, изработени от S.S.316, са проектирани с цел постигане на много високи хигиенни стандарти, като се премахват възможните мъртви зони, масла или смазки, които биха могли да повредят продуктите. Конструкцията на помпата спомага за пълното и лесно почистване; когато е необходимо, тя може да има един или повече CIP портове.