СЕРИЯ R с плаващ статор


Помпите с плаващ статор имат следните предимства: по-малко пространство и намаляване на разходите за поддръжка. Статорът е фиксиран в единия си край, така че да позволява ексцентрично движение на ротора посредством много проста шарнирна връзка. Компактна помпа с плаващ статор за използване в хранително-вкусовата промишленост.