СЕРИЯ HS


Този вид помпи могат да пренасят утайки с висока концентрация на твърди частици, а особената конструкция на бункера и захранващия транспортьор е наречена тип „S“ и с тази конструкция понякога може да замени мостопрекъсвача. В тази серия помпи могат да се предложат специфични технически решения за дехидратирани утайки, идващи от пластинчата филтърна преса с 40 % сухо вещество. Основните приложения на тези помпи са: работа в индустрията за пречистване на отпадни води, подаване на дренажи на транспортьор, работа по подмяна след филтърната преса.