СЕРИЯ H


Благодарение на бункера и захранващия конвейер помпите от тази серия са подходящи за пренос на продукти с висок вискозитет и повишено съдържание на твърди частици (до 18%). Основната употреба на тези помпи е: пречистване на отпадъчни води, захранване на дренажи на конвейер, работа на филтърпреса, подмяна на отлагания, маслени утайки и активна тиня. Възможни са версии от стомана или стомана с намалено съдържание на петна.