Принадлежности за вибрационни сита


Ултразвукова система SONITECH

Ултразвуковата система се прилага успешно в областта на пресяването и има няколко предимства, сред които високото производство, равномерното разпределение на работния материал върху ситото, намаляване на агломерацията.

Системата позволява да се поддържа постоянно чиста повърхността на ситото, без да се използват други системи за почистване, като например почистващи препарати, метални топчета или четки, върху или под повърхността на ситото, които могат да доведат до проблеми с преждевременното износване на ситото и също така да създадат допълнителни трудности при почистването на компонентите.

Ултразвуковата система е подходяща и при работни цикли, при които честата смяна на цвета (напр. прахови покрития) не би позволила използването на различни почистващи системи, които след като се замърсят, биха удължили времето за почистване, или в случаи, при които използването на различни от неръждаемата стомана материали (напр. гумени топки) може да създаде риск от замърсяване на продукта, дори ако те са сертифицирани.

Подходяща за функциониране със сита с отвори от 20 до 1000 микрона.

Системата е сертифицирана и за работа в потенциално експлозивна среда (atex ii2 g/d).

Системата не изисква радикални промени в конструкцията на виброситото.

Някои от ромишленостите, които редовно използват тази система са: фармацевтична, химическа, козметична, при производство на оксиди, пигменти, тониращи вещества, гипс, захар, подправки, метален прах, стъкло и др.