IN-LINE CENTRIFUGAL PUMPS

Центрообежни помпи директно куплирани в линия


Технологичен тип помпа, тясно свързана с двигателя, с корпус от една част, който има здрави интегрално отлети крачета. Отстраняването на опорните гайки на двигателя позволява изваждането на целия въртящ се елемент и двигателя нагоре за проверка и поддръжка, без да се нарушава връзката между помпата и тръбите.

Корпусът от спирален тип със смукателен канал е проектиран за минимални изисквания за NPSH. С оребряване, за да се гарантира липсата на деформации от напреженията в тръбите, и снабден с краче, което може да се използва за поддържане на тежки двигатели.