Потапящи се центробежни помпи без уплътнения


Характеристики:

  • Устойчиви на работа на сухо!
  • Компактна серия за машини.
  • Макс. 300 m³/h, макс. напор 90 m.