Поддържащи пръстени


Повечето конектори BFM® се предлагат с опорни пръстени, които помагат да се запази формата на конектора и да се поддържат стените отворени за потока на продукта, особено при работа под вакуум или при по-големи дължини.

Също така полезни в ситуации с надналягане, пръстените помагат да се поддържат стените на конектора в среди с по-високо налягане.

Пръстените се предлагат от неръждаема стомана или пластмаса.
Те са изцяло затворени от материала от външната и вътрешната страна на конектора, следователно не влизат в контакт с продукта, преминаващ през него.

Стандартното разстояние между пръстените е 100 mm.

Пластмасовите пръстени са с около 22 mm по-големи от диаметъра на конектора (диаметър на конектора + 20 mm за пръстена + 2 mm за слоя 040E, който обвива пръстена).

Теглото на пръстените от неръждаема стомана варира от 80 г (Ø100 мм) до 340 г (Ø500 мм) – свържете се с нас за конкретни тегла.


Поддържащ пръстен от неръждаема стомана (SS):


Пластмасов поддържащ пръстен (PE):