Охладителни кули – Серия MEP


• Дебит на въздуха: до 150 m3/s
• Топлинна мощност: до 10 MW
• Максимален брой на вентилаторите: до 5 бр.
• Инсталиране на надм. височина: до 500 м
• Инсталирана ел. мощност: до 18.5 kW
• Мин. работна температура: -20 °C
• Макс. температура на охлажданата вода: 55 °С
Забележка: охлажданата вода не трябва да съдържа суспендирани
утайки или отлагания, които да предизвикват корозия.