КАПАЧКИ И ЧОРАПИ


ЗАТВАРЯЩА КАПАЧКА

Капачките на BFM® могат да се използват за предотвратяване на замърсяването по време на почистване или смяна на оборудването.
Те предпазват продуктите и предотвратяват отделянето на прах във фабриката и са идеални за използване като зрителни/инспекционни отвори.

Налични размери:

Диаметри: Ø100mm, Ø125mm, Ø150mm до Ø1,650mm на стъпки от 50mm.

Дължини: Всички капачки са с дължина 30 mm. По-големи дължини се предлагат като затварящи чорапи/контейнери.


ЗАТВАРЯЩ ЧОРАП

Изработени от нашия продукт Seeflex 040E, чорапите за запълване са идеални за контейнери за събиране на извънгабаритни отпадъци.
Прозрачни, позволяващи наблюдение на нивото на запълване и консистенцията на брака, те могат да бъдат облицовани с пластмасови торби за лесно изхвърляне на бракувания продукт.

Налични размери:

Диаметри: Ø100mm, Ø125mm, Ø150mm до Ø1,650mm на стъпки от 50mm.

Дължини: 80mm, 100mm, след това на стъпки от 50mm до 1,000mm.