CLOSED COUPLED CENTRIFUGAL PUMPS

Директно куплирани центрообежни помпи


Този модел помпи осигурява компактна, спестяваща място конструкция, идеална за промишлени процеси или инсталации, където пространството е на първо място. Центрообежните помпи със затворено работно колело са оборудвани със стандартни, леснодостъпни електродвигатели, така че потребителят може да избере корпус, който да отговаря на приложението.

Корпусът, предоставящ голяма издръжливост с вградено стъпало и многоребрена нагнетателна фланца осигурява превъзходна устойчивост на тръбни натоварвания.