APV Вентили за постоянно налягане – CPV


Те са асептични вентили и се използват за поддържане на налягане. Поддържаните налягания са равни на подава-ното над мембраната наля-гане на въздуха. Вентилите за постоянно налягане са два основни типа:
• Нормално отворени CPV-o – те поддър-жат постоянно налягане „до себе си“ и са неизменна част от УХТ инсталациите и високо температурните пастьоризатори.
• Нормално затворени CPV-c – те поддър-жат постоянно налягане „след себе си“.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане :
6 bar
Материал на корпуса:
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN 50 / 2"