APV Регулиращи вентили RG4, RGE4


Регулиращите вентили с плавно действие позволяват да се регу-лира дебита на различни медийни потоци – продукт, студоноси-тел или топлоносител.
Произвеждат се за разли-чен диапазон на дебита (Kvs), характеристика на управле-ние и различен входен сигнал на позиционера.
RG4 вентилите могат да са с линейна или равно процентна характеристика. Пози-ционерът може да е с пневматичен или електрически управляващ сигнал. Предла-гат се с накрайници с фланци или за заварка.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане :
25 bar
Материал на корпуса:
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
RG4: DN 25 – DN 150 и 1” – 4”. RGE4: DN 25 – DN 100 и 1” – 4”