APV Предпазни вентили за вакуум VRA , VRАH


Тези вентили предпазват резервоари от попадане под вакуум при неправилна експло-атация. Това лесно може да се получи при изтегляне на про-дукт без вентилация и рязко охлаждане. Имат специална система за миене. Вариантът с актуатор за повдигане от седлото се
прилага, когато трябва да се измие добре седлото на вентила. Тези вентили са нераз-делна част от апаратите от бирената индустрия.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане :
6 bar
Материал на корпуса:
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
VRAH: DN 100 VRA: DN 50, DN 100, DN 150