Миксери Flex-Mix Instant

APV Миксери Flex-Mix Instant


Предназначен е за смесване на партиди/линейно смесване през един или повече хидратиращи резервоари или непрекъснато смесване в затворени системи с вакуумен транспорт на прах.

Предимства:

 • Емулгиране с високо срязване позволява висок прием на прах
 • Вакуумно смесване – обезвъздушаване (въздухът се отстранява ефективно по време на смесване, удължавайки времето за работа и гарантирайки постоянно качество)
 • Работа без прах
 • Позволява затворено, непрекъснато производство, което води до по-висока производителност и намалени проблеми с праха
 • Справя се с голям брой състави също така и с високи нива на твърдо вещество – гъвкави

Принципът на смесване:

Прахът се всмуква в циркулираща течност чрез вакуум. Сестемата е проектирана за разтваряне и разпръскване на прахообразни смеси в течности посредством високо ефективен вакуумен миксер.Диспергираният прах се хомогенизира чрез преминаването му през смесителната глава, разположена до резервоара.

Приложение:

 • Разтваряне на мляко на прах
 • Подготовка на детски смеси
 • Фини хранителни емулсии
 • Хомогенизация на емулсии и гъсти смеси
 • Разтваряне на захар
 • Производство на напитки
 • Сладоледи, кисело мляко и десертни смеси

Капацитет при серийно производство:
10,000 l/h
Капацитет при линейно производство:
40,000 l/h

Брошура APV Flex Mix Instant: