Миксери Flex-Mix Instant

APV Миксери Flex-Mix Instant


Предназначен е за смесване на партиди/линейно смесване през един или повече хидратиращи резервоари или непрекъснато смесване в затворени системи с вакуумен транспорт на прах.

Предимства:

 • Емулгиране с високо срязване позволява висок прием на прахообразни субстанции;
 • Вакуумно смесване – обезвъздушаване (въздухът се отстранява ефективно по време на смесване, удължавайки времето за работа и гарантирайки постоянно качество);
 • Работа без прах;
 • Позволява затворено, непрекъснато производство, което води до по-висока производителност и намалени проблеми с праха
 • Справя се с голям брой състави също така и с високи нива на твърдо вещество – гъвкави

Принципът на смесване:

Прахообразните вещества се всмукват в циркулираща течност чрез вакуум. Системата е проектирана за разтваряне и разпръскване на прахообразни смеси в течности посредством високо ефективен вакуумен миксер. Диспергираната прахообразна смес се хомогенизира чрез преминаването и през смесителна глава, разположена до резервоара.

Приложение:

 • Разтваряне на мляко на прах;
 • Подготовка на детски смеси;
 • Фини хранителни емулсии;
 • Хомогенизация на емулсии и гъсти смеси;
 • Разтваряне на захар;
 • Производство на напитки;
 • Сладоледи, кисело мляко и десертни смеси;

Капацитет при серийно производство:
10,000 l/h
Капацитет при линейно производство:
40,000 l/h

Брошура APV Flex Mix Instant: