Миксери DarMix+ In-line Mixer

APV Миксери Flex-Mix DAR Inline


Компактен високо ефективен миксер. Обикновено се управлява честотно, като интензивността на миксиране се определя от скоростта на въртене.
Предимства: Прилага се за както за високо вискозни продукти така и за ниско вискозни. Гарантира хомогенност на продукта. Лагерни възли извън продукта. Компактен дизайн. Мие се едновременно с продуктовата линия. Миенето се осъществява едновременно с тръбопровода, на който е монтиран миксера.
Използва се за смесване на високо вискозни с ниско вискозни течности, осигурявайки еднородност на продукта.
Приложение: Масло, масло за мазане, млечни смеси.