APV Мембранни технологии MF/NF


Мембранните технологии са иновативен метод, подходящ за разделяне на разтвори на молекулярно ниво. Мембранната филтрация се осъществява посредством спирално навити и пластинчати мембрани за получаване на максимален остатък на сухо вещество.
В годините тази технология е адаптирана да изпълнява най-различни задачи:
• Предварително стандартизиране на протеин за производства, с цел получаване на партиди с еднакво качество (йогурт, кашкавал, сирене и други квасени продукти).
• Производство на сирена по метода на ултрафилтрацията UF.
• Концентрация на органични компоненти чрез нанофилтрация NF.
• Отделяне на бактерии от хранителните продукти.
• Системи за пречистване и концентрация на отпадъчни продукти (суроватка).
• Полиране на вода за високотехнологични нужди с помощта на обратна осмоза RO.

ГЕ Солюшънс предлага на пазара резервни части и мембрани за мембранни инсталации.