APV Лабораторни хомогенизатори


Предлага се специални версии: двустепенен хомогенизиращ вентил от тънгстен карбид или керамика, захранващ съд с надналягане,
взривобезопасно изпълнение, асептичен цилиндър, цифров манометър и манометър за втора степен с възможност за предаване на данни. Хомогенизирането осигурява желания среден размер на частиците, с което може да ви помогне да подобрите наличните продукти и да създадете нови.

Предимства: Гладка, тиха и надеждна работа. Заема малка работна площ. Възможност за обръщане на седлата. Лесен за разчитане
цифров дисплей с предпазна система за свръхналягане.

Приложение: Млечни, хранителни, фармацевтични и биотехноло-гични продукти

Можете да направите лабораторни тестове, които са напълно възпроизводими в реални производствени условия.


Налягане:
APV-1000: 1,000 bar; APV-2000: 2,000 bar
Капацитет:
APV-1000: 22 l/h APV-2000: 11 l/h
Размер (д x ш x в):
818 x 370 x 620 mm