APV Лабораторни хомогенизатори


Лабораторният хомогенизатор е еднобутална помпа реализираща хомогенизация на емулсии с високо налягане 1000 и 2000 бара. При всеки случай тези машини работят с пулсации и не могат да реализират равномерен поток. Основното предимство на този уред е, че дава възможност за лабораторни изпитания на реални продукти с много малки производствени разходи. Лесно се мие.

Предлагат се специални версии: двустепенен хомогенизиращ вентил, който може да е изработен от тънгстен карбид или керамика, захранващия съд може да е с и без надналягане, ел. двигателя може да е взривобезопасно изпълнение, асептичен цилиндър, цифров манометър и манометър за втора степен с възможност за предаване на данни. Хомогенизирането осигурява желания среден размер на маслените глобули в емулсиите, с което може да Ви помогне да подобрите наличните продукти и да създадете нови.

Предимства: Заема малка работна площ. Има възможност за обръщане на седлата. Разполага с лесен за разчитане цифров дисплей, с предпазна система за свръхналягане.

Приложение: Създаване на еднакви и трайни емулсии от скъпо струващи суровини в хранително-вкусовата, в частност млечната, фармацевтичната и други промишлености. Използва се за въздействие върху ензими в биотехнологичната индустрия.


Налягане:
APV-1000: 1,000 bar; APV-2000: 2,000 bar
Капацитет:
APV-1000: 22 l/h APV-2000: 11 l/h
Размер (д x ш x в):
818 x 370 x 620 mm