Двойно седлови вентили DE3

APV Двойно седлови вентили DE3


Служат за гарантирано разделяне на потоци в свързани тръбопроводи. Те гарантират разделяне на потоците, когато по единия тръбопровод преминава продукт, а по другия CIP разтвор. Прилагат се при пастьоризирани и непастьоризирани продукти. Не се използват в стерилни системи.

APV Двойно седлови вентили DE3 могат да управляват двата затвора само едновременно. Тези вентили се използват обикновено за изграждане на матрици от вентили. Всеки един вентил може да се извади от матрицата и лесно да се ремонтира. Матриците могат да се поръчат готови в конфигурацията необходима за клиента. Поради големия брой вентили в една матрица управляващите устройства на тези вентили се произвеждат основно с комуникация Device net, AS interface, Profit Bus.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане :
10 bar
Материал на корпуса::
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN 40-DN150