Асептични вентили

APV Асептични мембанни вентили AP1


Те са седлови вентили основно предназначени за асептични приложения. Работните им затвори са свързани с корпуса на вен-тила с асептична мембрана. Много лесно един вентил от нормално затворен може да се направи нормално отворен, като му се обърне актуатора.

Предлагат се типове:
L,T,LL,TL и други, вентили за резервоари със специален фланец за присъединяване. Те по-лесно реализират без ударно прекъс-ване на потоците, особено когато венти-лите са снабдени с управляващи устрой-ства. Предлагат се с различна комуникация на управляващото устройство


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане:
10 bar
Материал на корпуса:
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN10, DN15, DN20 и 1/2"