Филтри за отстраняване на желязо за течности – E/S-E/I


Филтри за глазури – PF-PFD-PD


Филтри за отстраняване на желязо за течности –

PD-168, PD-214


Самопочистващи се филтри за отстраняване на желязо –

PDA-PF-PDAF


Решетъчни филтри за отстраняване на желязо – FMM-FMS


Магнитни пръти – Ø22, Ø25, Ø62, Ø64, Ø90


Двубарабанен филтър за отстраняване на желязо за течности Demag


Самопочистващ се апарат за отстраняване на желязо за течности


Гравитачни или под налягане апарати за отстраняване на желязо от течности – FPL и FGL


Изходно средство за отстраняване на желязо от течности – FSL и FGV


Магнитни решетки за твърди тела – GMC


Затворена магнитна машина за сортиране

Ролка за отстраняване на желязо за прахообразни материали с автоматично почистване СТ 1


Подвижни самопочистващи се магнитни решетки – GMB


Постоянна магнитна защитна пластина – EP