HIGH FLOW

T

Тънък профил, хидравлично оптимизиран, с много висока ефективност.


B

Сгъваемо работно колело за преносим миксер.


F

Работно колело с три лопатки, с висока ефективност.


HIGH PRELEVANCE

M

Лято морско витло, с висока ефективност.


G

Витло с широки лопатки, огънат тип, чувствителни към суровини с висок вискозитет или към срязване.


C

Витло с широки лопатки, оптимизирано, чувствителни към суровини с висок вискозитет или към срязване.


HYBRID

TD

Турбодиспергатор за ефективност на хомогенни емулсии.


E

Радиална хибридна турбина за ниско ниво на приложения.


P

Аксиална турбина, за разтваряне и смесване със среден вискозитет.


HIGH CUT

R

Радиална турбина, за диспергиране при ниски скорости.


H

Радиална дискова турбина, тип „Рустон“, за диспергиране на газ/течност.


S

Турбина със зъб на трион за диспергиране при високо срязване.