Нискоскоростни със скоростна кутия

AVF

ALF е с по-малки размери с редуктор с червячен винт.


ALC

ALC е с по-големи размери с конусна предавателна кутия.


ALS

ALS редуктор с паралелен вал.


С директна скорост на двигателя

AL

AL с или без допълнително лагерно столче.
С механично уплътнение само вътре в съда.