Valisi Перисталтични помпи – TF-RM


Перисталтични обемни помпи за ниско налягане. Две противоположни ролки, въртящи се, алтернативно компресират тръба срещу патентования концентричен водач. Връщането на тръбата в първоначалната си позиция създава вакуум, което води до изсмукване на продукта и избутване от следващия валяк.

Особено подходящи за замърсени течности, гъсти и вискозни смеси и абразивни и корозивни продукти.

Помпата работи на сухо: единственото смазване е слой силикон върху ролката под налягане. Тръбата/маркуча може да бъде екструдирана или подсилена в найлонови влакна или хармонична стомана. Всички помпи могат да се доставят в моноблок версии, свързани с редуктори, регулатори, електрически, дизелови, пневматични или хидравлични двигатели.


Макс. производителност:
2.78 m 3 /h
Макс.налягане:
2 bar
Височина на самозасмукване до:
9.5 m
Mакс. вискозитет:
150 000 mPas
Макс. температура:
100 °C
Материално изпълнение:
NR, NBR, EPDM, Viton, Neoprene, Hypalon, Norprene, Silikon, Pharmed

Valisi Перисталтични помпи – N


Перисталтични обемни помпи за средни налягания. Двете редуващи се ролки на ротор компресират реципрочно тръба с дебели стени във водач с патентован оформен профил и благодарение на въртенето изтласкват съдържанието на тръбата (изпомпваната течност) от смукателната линия към изпускателната линия. Чрез последващото отваряне на тръбата се създава вакуум в смукателната линия, от която става непрекъснато всмукване.

При моделите N2-N4 роторът се поддържа от големи сачмени лагери вътре в корпуса на помпата, докато при типовете N5-N10 използва лагери за тежък режим на фланцовата редукторна кутия.

Тръбата (маркуча) може да бъде екструдирана или подсилена в найлонови влакна или хармонична стомана. Всички помпи могат да се доставят в моноблок версии, свързани с редуктори, регулатори, електрически, дизелови, пневматични или хидравлични двигатели.


Макс. производителност:
60 m 3 /h
Макс.налягане:
7 bar
Височина на самозасмукване до:
9.5 m
Mакс. вискозитет:
150 000 mPas
Макс. температура:
100 °C
Материално изпълнение:
NR, NBR, EPDM, Viton, Neoprene, Hypalon, Norprene, Silikon, Pharmed

Перисталтични помпи

Valisi Перисталтични помпи – FPSH


Перисталтични обемни помпи за високо налягане. Двете противоположни гърбици са монтирани на ротор, който притиска подсилена гумена тръба, съдържаща течността, която ще се изпомпва. Връщането на тръбата в първоначалната си позиция създава вакуум, което води до изсмукване на продукта и избутване от следващата гърбица. Особено подходящ за замърсени течности, гъсти и вискозни смеси и абразивни и корозивни продукти. Роторът се поддържа от лагери за тежкотоварна скоростна кутия. Помпата работи с постоянно смазване на смес от силикони / глицерин / гликоли.


Макс. производителност:
150 m 3 /h
Макс.налягане:
15 bar
Височина на самозасмукване до:
9.5 m
Mакс. вискозитет:
100 000 mPas
Макс. температура:
90 °C
Материално изпълнение:
NR, NBR, EPDM, Viton, Neoprene, Hypalon, Norprene, Silikon, Pharmed