Метални индустриални центробежни помпи


Индустриалните центрообежни помпи могат да бъдат: хоризонтални едностепенни центробежни помпи, вертикални помпи и вертикални инлайн помпи.

Едностепенните центробежни помпи се използват в химическата и нефтохимическата промишленост.

За вашите нужди можем да предложим от стандартни типове до силно персонализирани версии и материали за изработка на центробежни помпи.


Хоризонтални центрообежни помпи


Приложения

Използват се за прехвърляне на киселини и основи, полимери, обработка на суспензии, разтворители, летливи органични съединения, преработка на отпадъци.

Работни параметри

Макс. производителност до:2500 m3/h (11000 US gpm)
Макс. налягане:16 bar (234 psi)
Височина на самозасмукване до:140 m (460 ft)
Температурен диапазон:-80°C до 350°C / (-110°F) до (660°F)
Диаметър на изхвърляне:20 mm (¾ инча) до 300 mm (12 инча)


CLOSED COUPLED CENTRIFUGAL PUMPS

Директно куплирани центрообежни помпи


Този модел помпи осигурява компактна, спестяваща място конструкция, идеална за промишлени процеси или инсталации, където пространството е на първо място. Центрообежните помпи със затворено работно колело са оборудвани със стандартни, леснодостъпни електродвигатели, така че потребителят може да избере корпус, който да отговаря на приложението.

Корпусът, предоставящ голяма издръжливост с вградено стъпало и многоребрена нагнетателна фланца осигурява превъзходна устойчивост на тръбни натоварвания.


Вертикални центрообежни помпи


Вертикални центробежни едностъпални помпи, (производни по дизайн съгласно ISO2858). Максималната дължина на вала е 5 m. Стандартна конструкция за скорости на въртене до 2900 об/мин. Нагнетателната тръба винаги е отделена от опорната. Радиалните лагери обикновено се смазват с изпомпвана течност, ако тя е напълно изчистена от суспендирани абразивни частици. Когато се работи със специални течности или високи налягания, на вала може да се монтира уплътнителен пръстен или механично уплътнение. В тези случаи уплътненията се промиват с обработваната течност и за радиалните лагери е предвидено принудително смазване. Ако изпомпваната течност е леко абразивна, радиалните лагери могат да бъдат смазвани чрез чисти течности от външен източник.

КОНСТРУКЦИЯ

Независим опорен лагер, втулкови лагери, смазвани от изпомпваната течност, странична изпускателна колона.
Механично уплътнение обикновено не се изисква.
Максимална дължина на вала 5000 mm.

Линия SMV

Отворено работно колело, подходящо за течности, съдържащи твърди суспензии. Лагерите са разположени в опората на двигателя и не са в контакт с изпомпваната течност.
Валът е проектиран за максимална дължина до 1500 мм при 1450 об/мин и до 1200 мм при 2900 об/мин.


IN-LINE CENTRIFUGAL PUMPS

Центрообежни помпи директно куплирани в линия


Технологичен тип помпа, тясно свързана с двигателя, с корпус от една част, който има здрави интегрално отлети крачета. Отстраняването на опорните гайки на двигателя позволява изваждането на целия въртящ се елемент и двигателя нагоре за проверка и поддръжка, без да се нарушава връзката между помпата и тръбите.

Корпусът от спирален тип със смукателен канал е проектиран за минимални изисквания за NPSH. С оребряване, за да се гарантира липсата на деформации от напреженията в тръбите, и снабден с краче, което може да се използва за поддържане на тежки двигатели.


Центрообежни помпи с двойно засмукване


Едностъпални центробежни помпи с двойно засмукване, проектирани в съответствие с API 610. Изисква се голям капацитет с ниска стойност на NPSH.
Намалено тягово натоварване върху лагерите на двигателя благодарение на симетрията на двойно засмукващото работно колело, което осигурява перфектен хидравличен баланс.


Центрообежни помпи в линия за тежки условия на работа


Вертикална едностепенна центробежна помпа с едно засмукване, вградена в линия за тежки технологични процеси. Помпата е със собствени независими лагери, а свързването с водача се осъществява чрез гъвкава връзка.

Предлага се и във версия с двойно засмукване (NCLHd).

Хидравличната част, материалите и характеристиките на NCLH и NCLHd са идентични съответно с NCL и NCLd


Центрообежни помпи в линия


Вертикални, едностепенни с максимално улесняване на поддръжката. Помпата е със собствени независими лагери, а свързването с водача се осъществява чрез гъвкава връзка.
Предлага се и във версия с двойно засмукване (NCNd).
Хидравлична част, материали и характеристики на NCN и NCNd
са идентични съответно с NCL и NCLd. Конфигурацията NCN позволява демонтиране на въртящия се елемент за инспекция или поддръжка, без да се изключва фланцовата връзка и проводниците. NCN осигурява компактна, спестяваща място компановка, идеална за промишлени процеси или инсталации, при които пространството е на първо място.