Импелери или работни перки


Импелерът е устройство, което преобразува задвижващата мощност в различни скорости на:
Срязване S (микроскопично движение, което разрушава молекулярните сили);
Напор H (преодолява съпротивлението на потока при вискозни течности);
Дебит Q (макроскопично движение в една основна посока);

Създаване на деформация F на вала – целта на смесителя е да даде правилното количество S, H, Q, ограничавайки F в границите на приемливост.
Параметрите, които определят съотношенията за S, H, Q, F, са:

  • Брой на лопатките N;
  • Широчина на лопатките W (тънките лопатки водят до висока ефективност, а големите лопатки – до висок напор);
  • Ъгъл спрямо вертикалата α (ъгълът 90° е за радиални турбини, а < 45° – за аксиални работни колела);
  • Скорост на въртене RPM;

В таблицата е показано как се променят S, H, Q и F при увеличаване на N, W, α, оборотите в минута и постоянна подавана мощност.

Вектори на скоростта на радиално и аксиално работен орган.HIGH FLOW

T

Тънък профил, хидравлично оптимизиран, с много висока ефективност.


B

Сгъваемо работно колело за преносим миксер.


F

Работно колело с три лопатки, с висока ефективност.


HIGH PRELEVANCE

M

Лято морско витло, с висока ефективност.


G

Витло с широки лопатки, огънат тип, чувствителни към суровини с висок вискозитет или към срязване.


C

Витло с широки лопатки, оптимизирано, чувствителни към суровини с висок вискозитет или към срязване.


HYBRID

TD

Турбодиспергатор за ефективност на хомогенни емулсии.


E

Радиална хибридна турбина за ниско ниво на приложения.


P

Аксиална турбина, за разтваряне и смесване със среден вискозитет.


HIGH CUT

R

Радиална турбина, за диспергиране при ниски скорости.


H

Радиална дискова турбина, тип „Рустон“, за диспергиране на газ/течност.


S

Турбина със зъб на трион за диспергиране при високо срязване.