ТРЪБНИ ТОПЛООБМЕННИЦИ PARATUBE


Произвеждат се елементи с дължина 1; 1,5; 2, 3 и 6 метра. Могат да се монтират хоризонтално и вертикално. Заемат много малко място.
Лесно се поставя върху тях топлоизолация.

Предимства:Разглобяеми. Липсват механични напрежения в огледа-лата. Тръбният сноп лесно се изважда от кожуха и така лесно се
почиства междутръбното пространство. Лесно се проверява тръбния сноп за пропуски.
Изработват се от гладки и спирално оребрени (corrugated) тръби.
Възможност за почистване със CIP на тръбните пространства.

Приложение: Производство на храни и напитки с частици, проду-кти чувствителни към промяна в текстурата им, високо вискозни
флуиди като сокове с пулп, сосове, супи, млечни продукти и йогурт, пюрета и концентрирани сокове. Неразделна част от инсталации-те за UHT и ESL обработка.


Налягане:
до 100 bar
Температура:
-30°C до +300°C
Материал на тръбите:
AISI304L, AISI316L, Duplex SAF 2205, SAF 2507, други материали