APV Високотемпературна обработка ESL/UHT


Инсталациите за високотемпературна обработка се делят на два основни вида според нагряването:
1. Директни, с пряк контакт между парата и продукта.
2. С индиректно нагряване, с непряк контакт.
Предимства: APV (SPX) предлага двете най-модерни директни технологии за високотемпературна обработка Infusion и Injection, позволяващи работа дълго време, без да се налага миене в асептичен режим. Бързото загряване (600°C/sec) и високо температурната обработка позволява увеличаване срока на годност на хранителните продукти като унищожава вредните бактерии и микроорганизмите. Друго съществено предимство на двете технологии е пълно запазване на вкусовите качества на продуктите и предпазване на продуктите и топлообменниците от загаряне. Системите за индиректно нагряване позволяват много висока степен на регенерация и реализиране на производства с много голяма енергийна ефективност.


Температура:
5-75-129(0.5 sec)-75-5°C
Капацитет:
2,000 - 30,000 l/h