APV Системи за миене CIP


В системите за почистване на място (CIP – Cleaning in place systems) циркулират почистващи течности за определен цикъл от време през машини, технологични линии и друго оборудване.
APV CIP съоръжения се използват за ефективно почистване на тръбопроводни системи и резервоари в преработвателни предприятия, с избор на размери на резервоарите в зависимост от изискванията.
APV CIP е предназначен за малки и средни CIP приложения с избор на различни капацитети и размери, при които:
• Приложения, изискващи редки измивания при ограничен брой кръгове, където цената на един класически CIP не може да бъде оправдана (например малки предприятия или част предприятие, отдалечено от основното производство).
• Има много високи изисквания към измиването и не се допуска контаминация от един цикъл на измиване към следващия и изискващи пресни разтвори при всяко измиване.
• Почистване на силно замърсено оборудване, при което в края на измиването, разтворите са толкова замърсени, че трябва да се изхвърлят (например – CIP на транспортни цистерни за меласа).

Модулните CIP системи за ефективно миене на тръбопроводи, съдове и производствени съоръжения са окомплектовани на рама, окабелени с автоматика и готови да се свържат и работят, в което и да е предприятие.

В зависимост от потребностите CIP системите се произвеждат в различни типоразмери, като има два основни вида:
• APV CIP MINI – 4 размера
• APV CIP MIDI – 5 размера