APV Системи за миене CIP


Модулните CIP системи за ефективно миене на тръбопроводи, съдове и производствени съоръжения са окомплектовани на рама, окабелени
с автоматика и готови да се свържат и работят, в което и да е предприятие.

В зависимост от потребносите CIP системите се произвеждат в различни типоразмери, като има два основни вида:
• APV CIP MINI- 4 размера
• APV CIP MIDI- 5 размера