APV ЕДНОСЕДЛОВИ ВЕНТИЛИ – SW4


Притежават по-сложна контрук-ция и се използват за решаване на по-тежки технологични задачи. Много лесно един вентил от нормално затворен може да се направи нормално отворен, като му се обърне актуатора. Предла-гат се типове: L,T,LL,TL и други. Вентили за резервоари със специален фла-нец за присъединяване. Седловите вентили се предлагат само в автоматичен вари-ант със и без управляващо устройство. Те по-лесно реализират без ударно прекъсване на потоците, особено когато вентилите са снабдени с управляващи устройства. Предла-гат се с различна комуникация на управлява-щото устройство.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане:
10 bar
Материал на корпуса:
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN 25-DN150