Двойно седлови вентили DA3

APV Двойно седлови вентили DA3


Служат за гарантирано разделяне на потоци в свързани тръбопроводи. Те гарантират разделяне на потоците, когато по единия тръбопровод преминава продукт, а по другия CIP разтвор. Прилагат се при пастьоризирани и непастьоризирани продукти. Не се използват в стерилни системи.

APV Двойно седлови вентили DA3 имат възможност да свързват независимо двата тръбопровода към канал с цел промиване на седлата. Двата затвора се управляват независимо. Тези вентили се използват обикновено за изграждане на матрици от вентили. Всеки един вентил може да се извади от матрицата и лесно да се ремонтира. Матриците могат да се поръчат готови в конфигурацията, необходима за клиента. Поради големия брой вентили в една матрица управляващите устройства на тези вентили се произвеждат основно с комуникация Device net, AS interface, Profit Bus.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане :
10 bar
Материал на корпуса::
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN 40-DN150