Бътерфлай вентили

APV БЪТЕРФЛАЙ ВЕНТИЛИ – SV/SVS


Използват се за леки прило-жения, но въпреки това са сигурно средство за отси-чане на потоци. Предлагат се с ръчно и автоматично управление. В случай, че са инсталирани ръчни вентили, лесно инсталацията може да се преработи, като се добавят авто-матични задвижвания на вече инсталира-ните ръчни. Автоматичните вентили се предлагат с различни управляващи устрой-ства (CU), типoвете, на които са описани по-долу в брошурата


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане:
10 bar
Материал на корпуса:
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN 25-DN150