APV Предпазни вентили UF/UFR


Те са предпазни вентили, които могат да се използват за технологични нужди, но не могат да се използват като средства за безопасност. Произвеждат се в два варианта:

регулиращ и разтоварващ.

Регулиращите са способни да поддържат постоянни налягания до себе си. Разтоварващите отварят по-рязко и служат за предпазване на тръбопроводи и топлообменници от прекомерно налягане.
Тези вентили са неразделна част от предпазните системи на обемните помпи, а също така и на хомогенизаторите.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане :
10 bar
Материал на корпуса:
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN 25-DN125