APV Двойно седлови вентили SD4, SDM4


Двойно седловите вентили служат за гарантирано разделяне на потоци. Те гарантират разделяне на потоците, когато по единия тръбопровод преминава продукт, а по другия CIP разтвор. Прилагат се при пастьоризирани и непастьоризирани продукти, а версията SDM4 и в стерилни системи. Разделящото пространство е малко и затворено и в него могат да се пускат разделящи течности като пара ниско налягане, кондензат и други. Пространството се отделя от външната среда, с помощта на миниатюрни седлови вентили. Миниатюрните вентили се управляват с въздух едновременно с актуатора, задвижващ работния елемент на вентила.


Температура:
до 135 ºC
Макс. налягане:
10 bar
Материал на корпуса:
Неръждаема стомана SS316L
Размери:
DN 25-DN100